A Taste Of…

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this

To register please contact Kevin at kevin@feilebelfast.com.

Supported by The Executive Office, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations.

The Belfast Friendship Club in partnership with Féile an Phobail are delighted to offer this workshop which will explore the lives and influences of some of their members in their countries of origin. Its singular focus on the life of an asylum seeker, refugee or migrant worker offers an insight into lives that are likely to be very different from our own. With plenty of opportunity for questions and answers, this workshop easily tailors itself to the specific areas of interest within each group. These carefully facilitated and meaningful encounters are interactive sessions delivered via Zoom and cater for up to 30 participants. They are brought to you by members of Belfast Friendship Club.

Tá áthas ar Chumann Cairdis Bhéal Feirste i gcomhar le Féile an Phobail, ceardlann a eagrú phléifidh le saolta agus tionchair roinnt dá mbaill ina dtíortha dúchais. Tabharfaidh a mórfhócas ar shaol iarrthóra tearmainn, teifigh nó oibrí imircigh léargas dúinn ar shaolta atá an-difriúil ónár saolta féin. Beidh go leor deiseanna ann ceisteanna a chur agus freagraí a thabhairt. Socrófar an cheardlann seo chun oiriúint do na sainábhair suime laistigh de gach grúpa. Beidh na seisiúin idirghníomhacha an-éascaithe agus fiúntacha seo á n-eagrú ar Zúm agus riarfaidh siad ar suas go 30 rannpháirtí. Beidh baill Chumann Cairdis Bhéal Feirste á n-eagrú.

Le clárú, déan teagmháil le Kevin ag kevin@feilebelfast.com.

Tacaithe ag Oifig an Fheidhmeannais, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations.