Bilingual Fitness Session with Oisín McV Coaching

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this

Start your morning with a bilingual fitness session with Oisín. Good news is that all you will need to participate in this session is your bodyweight so everyone can join in! The session will include a warmup, main workout and some core exercises in a follow along video. Suitable for all fitness levels.

Cuir tús leis an mhaidin agus déan seisiún corpacmhainne dátheangach le hOisín. Is dea-scéal é nach mbeidh de dhíth ort sa seisiún seo ach meáchan do choirp, mar sin de is féidir le gach duine páirt a ghlacadh ann! Sa seisiún seo beidh réamhaclaíocht, an príomhbhabhta traenála agus roinnt aclaíochta tábhachtaí ar fhíseán is féidir leat a dhéanamh. Oiriúnach do gach leibhéal aclaíochta.