Ceilúiradh Lá Idirnáisiunta Na Mban Ó Bhéal Is Amhráin / Celebration of International Womens Day in Song and Story

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this

Registration details for the Zoom event will be on the Glór na Móna website and FB page

Teenagers from Glór na Móna’s Cumann Óige Uachar Chluanaí celebrate international women’s day in song and story. Glór na Móna will be hosting the event on Zoom and sharing on YouTube afterwards.

Beidh déagóirí ó Chumann Óige Uachar Chluanaí Ghlór na Móna ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan ó Bhéal is Amhráin. Beidh Glór na Móna ag eagrú an imeachta ar Zúm agus cuirfear ar YouTube í ina dhiaidh sin. Beidh na sonraí clárúcháin don imeacht Zúm ar shuíomh idirlín Ghlór na Móna agus ar a leathanach Facebook