Constitutional Conversations Group International Women’s Day Event Online at Queen’s

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms & Privacy Statement
Watch this content now

About this

Register for this event HERE

The Constitutional Conversations Group have an online conversation about a woman friendly constitution. What would it look like? Would other marginalised people benefit? How might a woman friendly constitution come about? Listen to local women have their say and join in.

Beidh comhrá ag an Ghrúpa Comhráite Bunreachtúla ar líne faoi bhunreacht a bheadh oiriúnach do mhná. Cad é an chuma a bheadh air? An mbainfeadh daoine eile atá imeallaithe leas as? Cad é mar a d’fhéadfadh bunreacht, a bheadh oiriúnach do mhná, teacht ar an saol? Éist le mná áitiúla ag cur a dtuairimí in iúl agus glac páirt ann.


Loading content...

Loading content...