Constitutional Conversations Group International Women’s Day Event Online at Queen’s

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this

Register for this event HERE

The Constitutional Conversations Group have an online conversation about a woman friendly constitution. What would it look like? Would other marginalised people benefit? How might a woman friendly constitution come about? Listen to local women have their say and join in.

Beidh comhrá ag an Ghrúpa Comhráite Bunreachtúla ar líne faoi bhunreacht a bheadh oiriúnach do mhná. Cad é an chuma a bheadh air? An mbainfeadh daoine eile atá imeallaithe leas as? Cad é mar a d’fhéadfadh bunreacht, a bheadh oiriúnach do mhná, teacht ar an saol? Éist le mná áitiúla ag cur a dtuairimí in iúl agus glac páirt ann.