Féile Women's Singing Group

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Categories covered by this

About this

The Féile Women’s Singing Group has been bringing uplifting musical performances to their community and beyond for over 13 years. Since the lockdown they have been rehearsing via Zoom every week, still singing songs with a positive message and keeping each other’s spirits up during this strange time. The group has recorded this very special performance of the song Glory especially for Féile audiences. A very fitting song for International Women’s Day and these times.

Bhí Grúpa Amhránaíochta na mBan ag rá amhrán misnigh ceolmhar ina bpobal agus níos faide ar shiúl le breis agus 13 bliana anuas. Ó tharla an dianghlasáil bhí siad ag cleachtadh tríd Zúm gach seachtain, ag rá amhrán go fóill a bhfuil teachtaireacht dhearfach acu agus ag coinneáil misneach a chéile le linn an ama aistigh seo. Thaifead an grúpa an taibhiú an-speisialta seo den amhrán ‘Glory’ go háirithe do lucht éisteachta Féile. Amhrán iontach ceart agus cóir atá ann do Lá Idirnáisiúnta na mBan ag na hamanna seo.