Féile’s Cúpla Focal Videos - Físeáin Cúpla Focal Féile 8

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

Categories covered by this

About this

Start your morning with a quick lesson to help to help boost your use of Irish with our series of short videos, only 2-3mins long. Learn how to use some Gaeilge at home, at work, with friends and throughout the Féile. Part of Féile’s Irish Language, Community Engagement and Youth Arts Programme.

Cuir tús le do mhaidin agus déan ceacht gasta a chuirfidh leis an Gaeilge atá agat trínár sraith gearrfhíseán, a mhairfidh 2-3 nóiméad ar fad. Foghlaim an dóigh le Gaeilge a úsáid sa teach, san áit oibre, le cairde agus i rith na Féile. Mar chuid de Chlár Gaeilge, Rannpháirtíochta Pobail agus Ealaíon Óige Féile.