In My Own Write

An event by Laurence McKeown

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

Categories covered by this

About this

Poetry and prose readings from women who participated in creative writing & photography workshops facilitated by writer, playwright, and filmmaker Laurence McKeown, and Zoë O’Reilly, photographic ethnographer. Filmed in the studios of The Ulster Screen Academy, Ulster University, 2020. The workshops were part of a cross-border project, ‘From Oriel to Brexit’, funded under the EU’s PEACE IV Programme, managed by the Special EU Programmes Body, and awarded through Louth County Council. Match-funding for the project has been provided by the Executive Office and the Department for Rural and Community Development.

Léamha filíochta agus próis a bheas ann ó mhná a ghlac páirt sna ceardlanna scríbhneoireachta cruthaithí agus grianghrafadóireachta a bhí á n-éascú ag an scríbhneoir, an drámadóir agus an déantóir scannán Laurence McKeown agus ag an eitneagrafaí grianghrafadóreachta, Zoë O’Reilly. Arna scannánú i stiúideonna Acadamh Scáileáin Uladh, Ollscoil Uladh, 2020. Bhí na ceardlanna ann mar chuid den tionscadal trasteorann ‘From Oriel to Brexit’, a bhí maoinithe faoi Chlár PEACE IV an AE, bainistithe ag Comhlacht na gClár Speisialta AE agus bronnta ag Comhairle Contae Lú. Oifig an Fheidhmeannais agus An Roinn Forbartha Pobail agus Tuaithe a thug an maoiniú meaitseála don tionscadal.