Public Interview with Joe Austin - From Civil Rights, to Beirut to Connolly

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms & Privacy Statement
Watch this content now

About this

Glór na Móna will be hosting this talk on Zoom and recording to share on YouTube afterwards. Registration details for the zoom talk will be on the Glór na Móna website and FB page.

This is the first talk of Glór na Móna’s new talk series called ‘Awkward Voices’ which comprises public interviews with activists, writers and academics via Zoom, covering history, politics, philosophy, sociology, sociolinguistics and environment. Veteran republican activist Joe Austin will be interviewed by feminist activist and oral historian Claire Hackett.

Seo an chéad chaint de shraith cainteanna nua Ghlór na Móna darb ainm ‘Glórtha Ciotacha’ ina mbeidh agallaimh phoiblí le gníomhaithe, scríbhneoirí agus acadóirí tríd Zúm, a phleifidh le stair, polaitíocht, fealsúnacht, socheolaíocht, sochtheangeolaíocht agus leis an timpeallacht. Cuirfidh an gníomhaí feimineach agus an staraí béil Claire Hackett agallamh ar an seanfhondúir agus an gníomhaí poblachtánach, Joe Austin. Beidh Glór na Móna ag eagrú agus ag taifeadadh na cainte seo ar Zúm agus cuirfear ar YouTube í ina diaidh. Beidh na sonraí clárúcháin don chaint Zúm ar shuíomh idirlín Ghlór na Móna agus ar a leathanach Facebook

Categories covered by this


Loading content...

Loading content...