Stair Na 5 Teanga Cheilteacha Le Diarmuid Ó Breasláin / History of the 5 Celtic Languages with Diarmuid Ó Breasláin

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

Categories covered by this

About this

Register for link via fionnuala@culturlann.ie

This one hour talk in English will cover brief histories of the 5 other Celtic language (Scots Gaelic, Manx, Welsh, Cornish and Breton) from early times. The talk will touch on main events, writers and geographical spread as well as decline and, happily, in all cases, the ongoing and very positive revivals being experienced by these languages. Similarities between the languages will also be looked at.

Gearrchuntas ar stair na 5 theanga Cheilteacha eile (Gàidhlig, Manainnis, Breatnais, Coirnis agus Briotáinis) ó luathamanna. Déanfar cur síos ar na príomhimeachtaí, ar scríbhneoirí clúiteacha agus ar leathadh geografach na dteangacha. Pléifeara meath agus, go deimhin, i gcásachan cheann acu, a nathbheochan. Féachfar freisin ar chosúlachtaí idir nateangacha.