Sure Start Virtual Be Creative Programme

An event by SureStart

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this

West Belfast Sure Starts have come together to provide a range of virtual activities in partnership with Féile an Phobail Youth Arts project for young people and families. These activities will cover a range of child development areas including creative time, story time, song, cookery fun and some physical activities.

Part of Féile’s Youth Arts project funded by Children in Need. In partnership with local Sure Start projects.

Tháinig Sure Starts Iarthar Bhéal Feirste le chéile chun réimse gníomhaíochtaí fíorúla a chur ar fáil do dhaoine óga agus do theaghlaigh i gcomhar le tionscadal Ealaíon Óige Féile an Phobail. Clúdóidh na gníomhaíochtaí seo réimse ábhar forbartha páistí amhail am cruthaitheach, am scéalta, am amhrán, spraoi cócaireachta agus gníomhaíochtaí fisiceacha. Is é Lá Domhanda na Leabhar téama na ngníomhaíochtaí inniu. Mar chuid de thionscadal Ealaíon Óige Féile maoinithe ag Children in Need.